tel. 52 324 17 70
fax. 52 381 33 58
  
Data-Farm
 

DATA-FARM (wersja 1.05 z dnia 8 lipca 2015 roku)

Specyfikacja formatu przekazywania danych, pomiędzy systemami informatycznymi zainstalowanymi w instytucjach zajmujących się produkcją, dystrybujcą i sprzedażą detaliczną środków farmaceutycznych.

Specyfikacja DATA-FARM ma służyć do wymiany informacji dotyczących obrotu lekami pomiędzy aptekami, hurtowniami i producentami leków. Powstała pod koniec 1992 roku w postaci ustaleń pomiędzy producentami oprogramowania dla aptek i hurtowni farmaceutycznych i ma spełniać dwa podstawowe założenia:

A. nie ma być powiązana z żadnym systemem operacyjnym (DOS, UNIX, itp. - stąd format tekstowy);

B. układ danych ma być czytelny dla:

 • oprogramowania (tzn. łatwy do skonstruowania algorytm odczytu danych);
 • człowieka (w przypadku gdy nie posiada on programu akceptującego format DATA-FARM, ale posiada inny program lub edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny ew. drukarkę).

Obecnie opisany poniżej format stosowany jest z powodzeniem w wielu hurtowniach farmaceutycznych oraz w aptekach wyposażonych w program "Apteka Malickiego".

1. Dane zapisywane są w zbiorach tekstowych, gdzie każda linia separowana jest parą (chr(13), chr(10)). Systemy UNIX-owe powinny dokonać odpowiednich konwersji na przed transmisją danych i na po transmisji danych (większość protokołów robi to automatycznie).

2. Na końcu pliku NIE MUSI wystąpić znak (chr(27)).

3. Każda linia w zbiorze zaczyna się albo od znaku spacji (chr(32)) albo od znaku minus (chr(45)), albo od znaku kropki (chr(46)).

 • Linie zaczynające się od znaku kropki są liniami pomocniczymi i najczęściej zawierają teksty umożliwijające uzyskanie czytelnego wydruku.
 • Linie zaczynające się od znaku minus są liniami określającymi format występujących później linii z danymi.
 • Linie zaczynające się od spacji sa liniami zawierającymi dane.

4. Linia formatu musi wystąpić przed liniami danych, które opisuje.

5. Linia formatu danych składa się ze znaku minusa, kolejno występujących i złączonych ze sobą (konkatenacja) opisów pól.

6. Opis pola składa się z napisu odzwierciedlającego zawartość pola (por. pkt. 9) i co najmniej jednego znaku minus (np CenaHurtowa----).

7. Początek pola wyznacza pierwszy znak napisu, a jego koniec ostatni minus za napisem.

8. Rozpoznawane są następujące napisy:

 • KodHurtowni - symbol hurtowni w komputerze odbiorcy (nr koncesji);
 • KodApteki - symbol apteki w komputerze dostawcy;
 • IndeksLeku - identyfikator leku w hurtowni;
 • IloscSprzedana - ilość zrealizowana (1.5);
 • IloscZamowiona - ilośź zamówiona;
 • CenaZakupu - cena zakupu leku przez hurtownię (np. 13250.00);
 • CenaZbytu - cena zbytu leku (CenaHurtowa z uwzględnieniem rabatu);
 • CenaHurtowa - cena hurtowa;
 • CenaDetaliczna - cena detaliczna;
 • JM - jednostka miary (sprzedaży) (np. szt.);
 • NazwaLeku - pełna nazwa leku u nadawcy;
 • Vat - procentowa wartość podatku od wartości dodanej (np. 7%);
 • KwotaVat - kwotowa wartość podatku VAT dla jednej pozycji na fakturze (np. 34500.00 zł dla 20 szt. leku);
 • Komentarz - uwagi dotyczące zamawianych pozycji (np. BEZ ZAMIENNIKÓW)
 • SymbolSWW - symbol grupy leków w/g Systematycznego Wykazu Wyrobów
 • Seria - seria produkcyjna
 • DataWaznosci - data ważności leku (np. 1995.12.31);
 • SymbolFaktury - symbol wystawionej faktury;
 • DataFaktury - data wystawienia faktury;
 • TerminPlatnosci - ilość dni na zapłacenie faktury (np. 30 dni)
 • DataPlatnosci - data zapłacenia faktury;
 • OdsetkiKarne - wysokość karnego oprocentowania faktury w skali rocznej (np. 54%);
 • DataOferty - data wystawienia oferty;
 • GodzinaOferty - godzina wystawienia oferty (13:40);
 • DataZamowienia - data złożenia zamówienia;
 • DataRealizacji - data wykonania zamówienia;
 • System - informacje wewnętrzne;
 • Standard - standard polskich liter w dokumencie;
 • PrzyczynaOdmowy - pole tekstowe opisujące przyczynę odmowy dostawy leku.

9. Liczby zapisywane są w standardzie ANSI, tzn. z kropką dziesiętną (nie przecinkiem) i bez znaków rozdzielających grupy trzech cyfr.

10. Data zapisywana jest w formacie zgodnym z polską normą tzn cztery cyfry roku w kolejności: rok, miesiąc i dzień, np: 1993.08.25.

11. Zakłada się, że przekazywane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

12. Podatek VAT określany jest w postaci procentowej stawki i wartości kwotowej która może zawierać w sobie zaokrąglenie.

13. Pozycje zwolnione z podatku VAT oznaczane są przez umieszczenie zamiast wartości procentowej dowolnego napisu zaczynającego się od litery (np. zwoln.).

14. Jako kod hurtowni sugeruje się stosowanie czterocyfrowego numeru koncesji udzielonej przez MZiOS.

15. Rozpoznawane są następujące standardy:

 • Mazovia - Mazovia
 • IBM - IBM Latin-2
 • ISO - ISO Latin-2

16. Nazwa zbioru może być dowolna. Natomiast rozszerzenie nazwy zbioru stanowi jeden z poniższych symboli:

 • *.FAK - faktura od dostawcy, sugerowaną nazwą może być numer faktury, np FA000345.FAK;
 • *.OFE - oferta od dostawcy, sugerowaną nazwą może być numer koncesji hurtowni, np HURT0791.OFE;
 • *.BRA - niezrealizowane pozycje zamówienia (np. z powodu braku), sugerowaną nazwą może być data złożenia zamówienia, np ZAM08-25.BRA;
 • *.ZAM - zamówienie od odbiorcy, sugerowaną nazwą może być numer odbiorcy w komputerze dostawcy, np APT50345.ZAM;
 • *.INF - informacja tekstowa od kontrahenta.

17. Program zapisujący zbiór na dyskietce klienta, lub odbierający go za pośrednictwem modemu, może po wykryciu istnienia zbioru o tej nazwie, ostatni znak zastępować kolejnymi cyframi a w drugiej kolejności znak przedostatni. Np.: .FAK .FA0 .FA1 ... .FA9 .F10 .F11 ... .F99.
Zaleca się aby plik najnowszy miał nazwę właściwą a wszystkie starsze pliki nazwy z numerami w rozszerzeniu. Najstarszy plik powinien mieć roszerzenie nazwy z najstrszym numerem. Wiąże się to z koniecznością zmiany nazw wszystkim plikom danego typu od danego nadawcy.

18. Zalecany zestaw pól występujący w poszczególnych typach zbiorów:

Typ pliku Pole musi wystąpić w opisywanym typie zbioru Pole, które jeżeli występuje, to przy wszystkich rekordach Opis pola
*.FAK: * * IloscSprzedana
  * * IndeksLeku
  * * CenaHurtowa (w przypadku hurtowni)
  * * CenaZbytu (w przypadku producenta)
  *   SymbolFaktury
  *   DataFaktury (inaczej data sprzedaży)
  *   KodHurtowni (w przypadku hurtowni)
  *   KodProducenta (w przypadku producenta)
    * NazwaLeku
    * CenaDetaliczna (np. dla leków z cenami urzędowymi)
    * DataWaznosci
    * Seria
    * JM
      DataRealizacji (inaczej data wystawienia)
    * IloscZamowiona
      TerminPlatnosci
      DataPlatnosci
      OdsetkiKarne
    * Vat
    * KwotaVat
*.OFE:     KodApteki (w przypadku apteki)
  *   KodHurtowni (w przypadku hurtowni)
  *   KodProducenta (w przypadku producenta)
      DataOferty
      GodzinaOferty
  * * IndeksLeku
  * * CenaHurtowa (w przypadku hurtowni)
    * NazwaLeku
    * CenaDetaliczna (w przypadku apteki)
    * CenaZbytu (w przypadku producenta)
    * VAT
    * DataWaznosci
    * Seria
    * JM
*.ZAM * * IloscZamowiona
  * * IndeksLeku
  *   KodApteki (w przypadku apteki)
  *   KodHurtowni (w przypadku hurtowni)
    * NazwaLeku
    * JM
    * Producent
    * Kraj
    * Komentarz
*.BRA * * IndeksLeku
  *   KodHurtowni (w przypadku hurtowni)
  *   KodProducenta (w przypadku producenta)
  * * IloscZamowiona
    * NazwaLeku
    * JM
    * Producent
    * Kraj
    * PrzyczynaOdmowy
*.INF     dowolny format tekstowy.

Zainteresowane osoby i instytucje prosimy o kierowanie uwag dotyczących formatu DATA-FARM do:

 • DATUM
  86-031 Osielsko, ul. Centralna 2U
  tel. 52 324 17 70
  e-mail: info@datum.pl
 • Jan Artur Malicki
  Silno 46i
  87-125 Osiek k/Torunia
  tel. 501 515 515
  e-mail: jan@malicki.com
Ta strona używa plików Cookies. Korzystanie z tej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się ze sposobem i celami używania oraz możliwościami zmiany ustawień cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij